Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Basisschool Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Vrijspel
voor de
Beleving!

Ouderbijdrage

Vrijeschool Castricum ontvangt reguliere bijdragen van de overheid. Daarnaast is een vrijwillige ouderbijdrage een belangrijk middel om de vrijheid en pedagogische kwaliteit van Vrijeschool Castricum te garanderen, borgen en vergroten.


De ouderbijdrage voor de Vrijeschool Castricum wordt beschouwd als een schenking van de ouders aan de hele schoolgemeenschap. Met deze schenkingen van ouders wordt een belangrijk aantal zaken gerealiseerd. Dit zijn:

  • ongesubsidieerde personeelskosten, voor vaklessen zoals vreemde talen, euritmie, muziek, handenarbeid en toneel
  • ongesubsidieerde exploitatiekosten, bijvoorbeeld hogere materiaalkosten voor handenarbeid, handwerken (de natuurlijke materialen), houtbewerking, muziek, toneel en school- en jaarfeesten
  • landelijke bijdrage voor de ontwikkeling van de vrijeschoolpedagogie (Vereniging van Vrijescholen).
  • Vrijeschoolmagazine de Seizoener (4 x per jaar voor alle ouders).

Vrijeschool Castricum is in hoge mate afhankelijk van deze ouderbijdrage. Om de schoolbegroting (met behoud van de inhoud van het onderwijs die de school biedt) sluitend te krijgen, zijn schenkingen in de vorm van ouderbijdragen van essentieel belang. Wij hebben de hoogte van de (vrijwillige) ouderbijdrage vastgesteld op 425,- per kind per jaar. Dit is inclusief de bijdrage voor de aanschaf van muziekinstrumenten en de klassenpot, maar exclusief de kosten van het schoolkamp in de hoogste klas(sen). Indien dit bedrag niet haalbaar is, vragen we je contact op te nemen met de schooladministratie en/of aan te geven wat je wel kunt bijdragen. De hoogte van de ouderbijdrage mag nooit een belemmering vormen om je kind bij ons naar school te laten gaan.


Aan het begin van elk schooljaar ontvangt elk gezin de ouderbijdragebrief met actuele (besteding-) informatie.