Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Basisschool Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Vrijspel
voor de
Beleving!

Ouderbijdrage

Vrijeschool Castricum ontvangt reguliere bekostiging van de overheid. Daarnaast vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage om kwalitatief en rijk vrijeschoolonderwijs te kunnen geven.

Met deze bijdrage organiseren wij extra activiteiten en specifiek vrijeschool gerelateerde onderwijszaken, zoals bijvoorbeeld de natuurlijke materialen die we gebruiken en de biologische voeding. We gebruiken de ouderbijdrage voor kosten die we maken in categorie 4 van schoolkosten zoals door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gedefinieerd. Dit kunt u hier https://www.vrijeschoolcastricum.nl/documenten/7419-OCW-Brochure_ouderbijdrage-T.pdf nalezen. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Het onderwijs in Nederland is immers gratis. We benadrukken de vrijwilligheid, omdat alle kinderen recht hebben op het onderwijs dat zij nodig hebben, ongeacht de financiële middelen van hun ouders. Onze leerlingen zullen nooit worden uitgesloten van de extra’s die wij met de ouderbijdrage kunnen realiseren. Uiteraard is een hogere bijdrage, als u die makkelijk kunt missen, ook van harte welkom. Wij zullen die zeker goed besteden aan mooie activiteiten voor de kinderen en ons hierover in ons jaarverslag verantwoorden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de school.


De ouderbijdrage voor de Vrijeschool Castricum besteden wij aan:

  • ongesubsidieerde personeelskosten, voor vaklessen zoals vreemde talen, euritmie, muziek, handenarbeid en toneel
  • ongesubsidieerde exploitatiekosten, bijvoorbeeld hogere materiaalkosten voor handenarbeid, handwerken (de natuurlijke materialen), houtbewerking, muziek, toneel en school- en jaarfeesten
  • landelijke bijdrage voor de ontwikkeling van de vrijeschoolpedagogie (Vereniging van Vrijescholen) en bijscholing op het gebied van vrijeschoolonderwijs.
  • Vrijeschoolmagazine de Seizoener (4 x per jaar voor alle ouders).
  • Uitgaven uit de klassenpot (gemiddeld 25 euro per kind per jaar)

Met een gemiddelde vrijwillige ouderbijdrage van 425 euro per kind per jaar kunnen wij dit realiseren. De hoogte van de ouderbijdrage kunnen ouder zelf aanpassen in het betaalverzoek bij de ouderbijdragebrief die zij ontvangen aan het begin van elk schooljaar.

De schoolleiding legt jaarlijks aan de MR verantwoording af over de besteding van de ouderbijdragen.