Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Basisschool Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Vrijspel
voor de
Beleving!

Ouderbijdrage

Vrijeschool Castricum ontvangt reguliere bekostiging van de overheid. Daarnaast vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage om kwalitatief en rijk vrijeschoolonderwijs te kunnen geven. Zo kunnen we de kinderen een breed en rijk aanbod bieden.


De ouderbijdrage voor de Vrijeschool Castricum wordt beschouwd als een schenking van de ouders aan de hele schoolgemeenschap. Met deze schenkingen van ouders wordt een belangrijk aantal zaken gerealiseerd. Dit zijn:

  • ongesubsidieerde personeelskosten, voor vaklessen zoals vreemde talen, euritmie, muziek, handenarbeid en toneel
  • ongesubsidieerde exploitatiekosten, bijvoorbeeld hogere materiaalkosten voor handenarbeid, handwerken (de natuurlijke materialen), houtbewerking, muziek, toneel en school- en jaarfeesten
  • landelijke bijdrage voor de ontwikkeling van de vrijeschoolpedagogie (Vereniging van Vrijescholen) en bijscholing op het gebied van vrijeschoolonderwijs.
  • Vrijeschoolmagazine de Seizoener (4 x per jaar voor alle ouders).

Vrijeschool Castricum is afhankelijk van deze ouderbijdrage. Om de schoolbegroting (met behoud van het vrijeschoolaanbod) sluitend te krijgen vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van 425 euro per kind per jaar. Dit is inclusief 25 euro voor de klassenpot en exclusief de kosten van het schoolkamp in de hoogste klas(sen).
Indien dit bedrag niet haalbaar is, vragen we ouders contact op te nemen met de schooladministratie en/of aan te geven wat u wel kunt bijdragen. De hoogte van de ouderbijdrage mag nooit een belemmering vormen om uw kind bij ons naar school te laten gaan.


Aan het begin van elk schooljaar ontvangt elk gezin de ouderbijdragebrief.
De schoolleiding legt jaarlijks aan de MR verantwoording af over de besteding van de ouderbijdragen.