Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Basisschool Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Vrijspel
voor de
Beleving!

Klassenouders

Vrijeschool Castricum heeft elk schooljaar veel activiteiten, jaarfeesten en uitstapjes die deel uitmaken van het onderwijs. Ook is een verzorgde, rijke leeromgeving belangrijk om prettig te kunnen werken. Ondersteuning en inzet van ouders/verzorgers is daarbij onmisbaar.


Elke klas heeft daarom twee klassenouders. Samen met de klassenleerkracht bevorderen zij de betrokkenheid van alle ouders bij de klas en de school en coördineren zij bij ondersteunende taken door ouders. De klassenleerkracht benadert hiervoor een aantal ouders met de vraag of zij in principe voor een jaar of langer klassenouder willen zijn.