Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Basisschool Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Vrijspel
voor de
Beleving!

Ontstaansgeschiedenis

In maart 2015 informeerden twee moeders – de een uit Castricum, de ander uit Uitgeest – in dezelfde week, los van elkaar, bij de Vereniging van Vrijescholen of er al een initiatief was voor een vrijeschool in de regio Castricum/Uitgeest. De vereniging bracht hen met elkaar in contact en zij vonden elkaar in hun enthousiasme en hun wens een vrijeschool voor hun kinderen te realiseren; het ouderinitiatief vrijeschool Castricum/Uitgeest was geboren. Het ouderinitiatief breidde zich al snel uit met meer enthousiaste ouders. In september 2015 hadden ze zo’n 175 aanmeldingen verzameld, speelochtenden en informatieavonden georganiseerd en met de beide gemeenten verschillende gesprekken gevoerd.


Het ouderinitiatief besloot een zelfstandige vrijeschool te stichten. Door een aantal wettelijke vereisten bleek dat er alleen een aanvraag ingediend kon worden in de gemeente Castricum. Op 1 april 2016 werd de aanvraag ingediend om opgenomen te worden op het Plan van Scholen van de gemeente. In juni 2016 stemde de gemeenteraad unaniem in met de komst van de vrijeschool. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap keurde de aanvraag ook goed, waarmee de deuren van de school in augustus 2017 geopend zijn.


Het ouderinitiatief en Stichting vrijescholen Ithaka hebben elkaar in de loop van dit proces gevonden in de ambitie om een vrijeschool in Castricum te realiseren. Begin 2017 is Stichting vrijeschool Castricum officieel overgenomen door Ithaka. Vrijeschool Castricum valt hiermee ook onder het bestuur van Stichting vrijescholen Ithaka. Vrijeschool Castricum heeft binnen dit verband een eigen identiteit, die tot uiting komt in de naam en huisstijl, de inrichting, het lesprogramma en de sfeer en het karakter van de school.


Op 4 september 2017 opende Vrijeschool Castricum haar deuren voor een kleuterklas (groep 1 en 2) en een combinatieklas 1/2/3 (groep 3, 4 en 5). In de loop van het jaar kwam daar al een tweede kleuterklas bij. De school groeit gestaag door en geeft vanaf schooljaar 2020-2021 onderwijs aan alle leerjaren van de basisschool.