Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Basisschool Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Vrijspel
voor de
Beleving!

Ontstaansgeschiedenis

In 2015 vonden twee moeders elkaar in hun enthousiasme en hun wens een vrijeschool voor hun kinderen te realiseren. De een uit Castricum, de ander uit Uitgeest. Het ouderinitiatief vrijeschool Castricum/Uitgeest was geboren en breidde zich al snel uit met meer enthousiaste ouders. Er kwamen 175 aanmeldingen, speelochtenden, informatieavonden en gesprekken met beide gemeenten.


Het ouderinitiatief besloot een zelfstandige vrijeschool te stichten. Bepaalde wettelijke vereisten maakten alleen een aanvraag hiertoe mogelijk in de gemeente Castricum. Op 1 april 2016 werd de aanvraag ingediend en juni 2016 stemde de gemeenteraad unaniem in met de komst van de vrijeschool. Het ministerie van OCW keurde de aanvraag ook goed, waarmee de school in augustus 2017 kon starten.


Het ouderinitiatief en Stichting vrijescholen Ithaka hebben elkaar in de loop van dit proces gevonden in de ambitie om een vrijeschool in Castricum te realiseren. Vrijeschool Castricum startte onder het bestuur van Stichting vrijescholen Ithaka en maakt hier nog steeds deel van uit. Binnen deze stichting kan de Vrijeschool Castricum haar eigen identiteit hebben.


Op 4 september 2017 was het zover: de Vrijeschool Castricum opende haar deuren voor een kleuterklas (groep 1 en 2) en een combinatieklas 1/2/3 (groep 3, 4 en 5). In de loop van het jaar kwam er al een tweede kleuterklas bij. De school groeit hard en biedt vanaf schooljaar 2020-2021 onderwijs aan alle leerjaren van de basisschool.