Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Basisschool Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Vrijspel
voor de
Beleving!

Ontstaansgeschiedenis

In 2015 vonden twee moeders elkaar in hun enthousiasme en hun wens een vrijeschool voor hun kinderen te realiseren. Zij startten het ouderinitiatief Vrijeschool Castricum/Uitgeest. Het ouderinitiatief trok veel belangstelling. Een groeiende groep ouders en vrijeschoolleerkrachten werkte aan een eigen visie en voorbereidingen om de school te kunnen starten. Ervaren vrijeschoolleerkrachten verbonden zich met de school en op 4 september 2017 was het zover: onder het bestuur van Stichting vrijescholen Ithaka opende Vrijeschool Castricum haar deuren voor een kleuterklas (groep 1 en 2) en een combinatieklas 1/2/3 (groep 3, 4 en 5). De speerpunten buitenonderwijs, bewegend leren en muziek geven de school een eigen gezicht.

In 5 jaar tijd groeide het leerlingenaantal van 30 naar bijna 190 leerlingen. Binnen twee jaar zullen we circa 220 leerlingen tellen verdeeld over 9 klassen (3 kleuterklassen en de klassen 1 t/m 6).