Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Basisschool Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Vrijspel
voor de
Beleving!

Organisatie (Algemeen)

De Vrijeschool Castricum is een jonge school die in 2017 haar deuren opende. De school groeide snel van 2 naar nu 8 klassen (waarvan een combinatieklas) en ruim 190 leerlingen. De komende jaren groeien we door naar 9 klassen met in totaal circa 220 leerlingen.


Vrijeschool Castricum maakt deel uit van Stichting Vrijescholen Ithaka waar in totaal 12 Vrijescholen in Noord- en Zuid-Holland onder vallen. Stichting Ithaka streeft naar ‘enkelstroomse scholen’: eenmaal klas 1 t/m 6 en drie kleuterklassen, totaal negen klassen met 200 tot 250 leerlingen.