Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Basisschool Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Vrijspel
voor de
Beleving!

Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders vinden wij een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs, want: “It takes a village to raise a child”. Bij opvoeding en onderwijs is de hele gemeenschap betrokken. Als schoolgemeenschap willen we rond alle kinderen een veilige en rijke oefenplaats zijn.

Ouders zijn voor leraren een belangrijke bron van kennis over de ontwikkeling van hun kind(eren). Ouders worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen en de achtergronden van het onderwijs door ouderavonden en oudergesprekken. Ook zijn er verschillende activiteiten waar oudvoor en door ouders, bijvoorbeeld bij de jaarfeesten of activiteiten die ouders zelf organiseren, zoals een ouderkoor en de Lentefair.

Zonder de hulp van ouders zou er veel minder mogelijk zijn. Een verzorgde school, het mooie natuurplein, de moestuin, de breilessen, de bibliotheek, de jaarfeesten; ouders helpen in onze school op veel gebieden mee. Zo zijn ouders verbonden met de schoolomgeving van hun kind(eren) en leren gemakkelijk andere ouders kennen.


De Medezeggenschapsraad is formeel betrokken bij beleids- en besluitvorming in de school vanuit instemmings- of adviesrecht.