Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Basisschool Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Vrijspel
voor de
Beleving!

Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders vinden wij een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs, want: “It takes a village to raise a child”. Hiermee wordt bedoeld dat bij het opvoeden (leren, socialiseren en persoon worden) de hele gemeenschap betrokken is. Leren gebeurt niet uitsluitend binnen de school en opvoeden niet alleen thuis. Hoe beter de hele gemeenschap – alle betrokkenen rondom het kind – bij het leren en opvoeden betrokken kunnen worden, hoe rijker en vollediger dit proces kan zijn.


Ouders zijn voor leraren een belangrijke bron van kennis over de ontwikkeling van hun kind(eren). Ouders worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen binnen de school door ouderavonden en oudergesprekken. Op en rond de school worden vaak activiteiten aangeboden voor en door ouders, bijvoorbeeld bij de jaarfeesten of activiteiten zoals een ouderkoor of een pedagogisch café. Daarnaast zijn er tal van taken die de ouders voor de school kunnen doen; opdat de ouders zich ook verbinden met de school waar hun kind(eren) dagelijks heen gaan. Denk hierbij aan klassenouder, helpen bij de jaarfeesten en bijvoorbeeld bij de Lentefair. School en thuis staan daardoor dichter bij elkaar.


De Medezeggenschapsraad is formeel betrokken bij beleids- en besluitvorming in de school vanuit instemmings- of adviesrecht.