header website vrije school stranddag_header - Vrije school schoolplein1

Directeur gezocht!!

Vacature directeur

 Aanstelling 0,6 fte

Salariëring en inschaling volgens CAO PO in schaal DB

Met ingang van 1 maart 2019

 Vrijeschool Castricum is voortgekomen uit een ouderinitiatief in Castricum/Uitgeest. Zij is in augustus 2017 gestart onder het bestuur van Ithaka. De school verzorgt vrijeschoolonderwijs en heeft daarbij een aantal specifieke speerpunten benoemd: buitenonderwijs, muziek en beweging.

 De directeur die wij zoeken bouwt – in samenwerking met het team – aan een toekomstbestendige vrijeschool. In 2021 is de leerlingennorm gehaald en staat er een kwalitatief goede vrijeschool voor basisonderwijs in Castricum. In samenwerking met team en ouders zijn de speerpunten van Vrijeschool Castricum dan uitgewerkt en stevig verankerd in de dagelijkse praktijk.

De directeur:

  • is een bouwer, vernieuwer en verbinder en kan de school in alle opzichten vertegenwoordigen;
  • heeft ervaring met innovatief en vernieuwend vrijeschoolonderwijs;
  • heeft kennis van de achtergronden en de praktijk van het vrijeschoolonderwijs en is in staat hierover de dialoog te voeren binnen het team en de schoolgemeenschap als geheel;
  • is in staat met ouders; het team en andere betrokkenen bij de school de pedagogische gemeenschap verder op te bouwen waarin de kinderen op een veilige en gezonde manier tot ontwikkeling kunnen komen;
  • is resultaatgericht en beschikt over organisatiekracht;
  • voldoet aan de NSA competenties en de kwaliteitseisen die in het managementstatuut van de stichting zijn vastgelegd.

Wij bieden

  • de uitdaging om samen met een zeer enthousiaste groep leerkrachten en ouders een jonge vrijeschool verder op te bouwen en mede vorm te geven;
  • goede arbeidsvoorwaarden en omstandigheden binnen een snel groeiende stichting;
  • opname in een team van bekwame directeuren en goede ondersteuning vanuit het stafbureau;
  • mogelijkheden tot studie, intervisie en begeleiding.

Sollicitatie

Wij ontvangen uw curriculum vitae en motivatie graag vóór 30 november 2018 via: secretariaat@vsithaka.nl. De gesprekken zullen plaats vinden op 6 en 7 december (1e ronde) en een week later de 2e ronde. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Interne kandidaten krijgen bij geschiktheid voor de functie, voorrang in de sollicitatie. De kwaliteitseisen zijn op te vragen bij het secretariaat.

Meer informatie over de school en de stichting op: www.vsithaka.nl en www.vrijeschoolcastricum.nl

header website vrije school stranddag_header - Vrije school schoolplein1

Welkom bij Vrijeschool Castricum

Welkom op de website van Vrijeschool Castricum. Vrijeschool Castricum is een jonge school die basisonderwijs biedt vanuit antroposofische grondslag. Onze visie is dat ieder kind zich in eigenheid kan ontwikkelen; dat het tijdens zijn of haar tijd bij ons op school vrijspel krijgt voor de beleving. Want als een vak beleefd wordt van je kruin tot aan je tenen, dan gaat het leven in je hart, in je hoofd en in je handen. Dan blijft het beleefde hangen en kan het daadwerkelijk geleerd worden. En op die manier wordt leren een feest vol beweging, muziek en buiten zijn: de drie speerpunten van Vrijeschool Castricum.

In schooljaar 18/19 starten we met twee kleuterklassen (groep 1/2), een combinatieklas 1/2 (groep 3/4) en klas 3/4 (groep 5 en 6). In de loop van het jaar zullen we hoogstwaarschijnlijk een 3e kleuterklas starten omdat er veel nieuwe 4 jarige kindjes instromen. De school is gevestigd in de oude Augustinusschool aan de Dr. van Nieveltweg 20 in Castricum.

Bij zowel de kleuters als de combinatieklassen is nog ruimte voor nieuwe kinderen; bij de onderbouw kan – door de grote groei – pas na de herfstvakantie weer ingestroomd worden. Onze website is nog in ontwikkeling; we zullen hem stukje bij beetje in de loop van schooljaar 18/19 verder vullen. Mocht je vragen hebben over de school of het vrijeschool onderwijs in het bijzonder; op de contactpagina vind je verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen: we geven graag antwoord op al je vragen.

Met de ‘school’ezel op de buitendag

Vandaag een ezel door het dorp zien wandelen?
Als je vandaag in de Dorpsstraat of op de Burgemeester Mooijstraat een ezel met een groep kinderen erachter zag lopen, dan moet dat haast wel meester Kay met zijn klas en ezel Bambou geweest zijn! Sinds deze week zal een van de drie ‘school’ezels regelmatig meegaan op de buitendag naar de duinen en de tassen van de kinderen op zijn rug dragen (niet allemaal; daar zijn de tassen op zijn eigen rug niet groot genoeg voor).