Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Basisschool Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Vrijspel
voor de
Beleving!

Passend onderwijs

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven scholen hun onderwijs en leerlingenzorg zodat duidelijk is aan welke onderwijs- en zorgbehoefte zij wel en niet kunnen voldoen. Samen zorgen scholen in een bepaalde regio in een samenwerkingsverband voor een passend aanbod zodat er voor ieder kind in deze regio thuisnabij onderwijs beschikbaar is. Het samenwerkingsverband waarbij onze school is aangesloten is Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Bij het samenwerkingsverband zijn verschillende expertises beschikbaar voor de aangesloten scholen. Ook ontvangen de scholen via het samenwerkingsverband ondersteuningsbudget om extra ondersteuning van leerlingen van te bekostigen.

Schoolondersteuningsprofiel

Lees het schoolondersteuningsprofiel van de Vrijeschool Castricum is via deze link:

https://www.vrijeschoolcastricum.nl/documenten/POS_Schoolondersteuningsprofiel_(SOP)_2021-2022.pdf


Zorgplan

Voor een uitgebreide beschrijving van de leerlingenzorg verwijzen wij naar het zorgplan dat op school ter inzage aanwezig is.