Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Basisschool Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Vrijspel
voor de
Beleving!

Aanmelden

We vinden het belangrijk voorafgaand aan het plaatsen van nieuwe leerlingen ouders een goed beeld van onze school en het onderwijs dat wij bieden te geven. Iedereen die interesse heeft nodigen we daarom uit een van de open informatieochtenden te bezoeken. Je kunt dan tijdens een schooldag de klassen bezoeken, waarbij de directeur van de school je meer vertelt over de visie en de achtergronden van ons onderwijs. In dit eerste contact wordt aangegeven wat de plaatsingsmogelijkheden zijn. De aannameprocedure is verschillend voor kinderen die nog 4 jaar moeten worden en kinderen die al elders naar school gaan.


Aanname kleuters


Je kunt je kind vooraanmelden door het sturen van een mail met de gegevens van je kind(eren) naar administratie@vrijeschoolcastricum.nl en contactgegevens van de ouder(s). Je kind wordt dan – al dan niet op de wachtlijst – geplaatst in een van de kleuterklassen. Hierover ontvang je een bevestiging per mail.

Bij de plaatsingslijst wordt gekeken naar het moment van vooraanmelden. Broertjes en zusjes van oudere kinderen die al op school zitten hebben voorrang.


Zo’n drie maanden voordat het kind vier jaar wordt, zul je worden uitgenodigd door de kleuterleerkracht om langs te komen op school voor een kennismakingsgesprek. Het doel van het gesprek is de specifieke kenmerken van het kind door te spreken, het kind te leren kennen en de regels, gewoontes en gebruiken van de klas door te spreken. De kleuterleerkracht observeert tijdens het gesprek het kind. Heeft zij nadere vragen over de ontwikkeling van het kind, dan wordt dit met de intern begeleider of directeur besproken. Zo nodig wordt met toestemming van de ouders contact opgenomen met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.


De bevindingen worden aan de schoolleiding voorgelegd, die aan de hand daarvan beslist. Als er positief besloten wordt, ontvang je van de administratie het definitieve inschrijfformulier, wat volledig ingevuld kan worden ingeleverd op onze administratie of worden verstuurd per post of mail.


Als een kind vanwege ontwikkelingsproblematiek of handicap niet bij ons geplaatst kan worden, zal de school samen met de ouders zoeken naar een geschikte school.


Veel kleuters starten met een schoolweek van vier dagen. De rustdag kan in overleg met de juf worden gekozen. Vanaf vijf jaar, als de kinderen leerplichtig zijn, zullen ze vijf dagen in de week naar school gaan.


Aanname procedure leerlingen van 5 jaar en ouder (zij-instromers)


Ouders van zij- instromende leerlingen worden met hun kind uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek na het bezoeken van een informatieochtend. De directeur heeft bij voldoende plaatsingsmogelijkheden een gesprek met de ouders over de motivatie rondom de overstap naar Vrijeschool Castricum. Daarna wordt met instemming van de ouders contact opgenomen met de huidige basisschool om informatie over de leerling in te winnen. Hierna overlegt de directeur met de leerkracht en als er geen belemmeringen vooraf zijn, wordt het kind uitgenodigd een week mee te draaien in de klas. Jullie als ouders worden binnen vier weken na het gesprek op de hoogte gesteld of je kind al dan niet geplaatst kan worden. Het daadwerkelijk instromen in de klas gebeurt altijd na de eerstvolgende vakantie.


Het aantal door ons op te nemen leerlingen met een zorgvraag is beperkt. Dit is ook sterk afhankelijk van de grootte en de samenstelling van betreffende klas en de mogelijkheden van de klassenleerkracht. In enkele gevallen verzoeken wij de ouders (soms tijdelijk) zelf te zorgen voor extra ondersteuning buiten school. Voor leerlingen met een extra zorgvraag geldt een apart traject.