Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Basisschool Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Vrijspel
voor de
Beleving!

Aanmelden

We vinden het belangrijk dat ouders een goed beeld krijgen van onze school en het onderwijs dat wij bieden. Iedereen die interesse heeft nodigen we daarom uit een van de open informatieochtenden te bezoeken. Vanwege de grote belangstelling is er beperkte mogelijkheid tot het plaatsen van nieuwe leerlingen.

Het aanmeld- en plaatsingsbeleid is verschillend voor kinderen die nog 4 jaar moeten worden en kinderen die al elders naar school gaan. Een aanmelding is in beide gevallen pas een inschrijving wanneer de school de leerling ook kan plaatsen.


Aanname kleuters


Kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar kunnen worden aangemeld door het aanmeldformulier in te vullen en te mailen aan info@vrijeschoolcastricum.nl.

Elk voorjaar verloten we de beschikbare plaatsen onder alle kinderen die voor het komend schooljaar zijn aangemeld. Voor deze plaatsing wordt niet naar de inschrijfdatum gekeken.

Kinderen die we niet kunnen plaatsen, komen op de wachtlijst. Deze wordt samengesteld op volgorde van aanmelding.

Broertjes en zusjes van onze leerlingen hebben voorrang, maar moeten wel tijdig worden aangemeld.

Ouders krijgen voor de voorjaarsvakantie bericht of hun kind geplaatst is of op de wachtlijst staat.


Zo’n drie maanden voordat het kind vier jaar wordt, neemt de kleuterleerkracht contact op voor een kennismakingsgesprek. Als daarin geen bijzonderheden naar voren komen waar de school niet aan kan voldoen, volgt de definitieve inschrijving.

Als een kind vanwege ontwikkelingsproblematiek of handicap niet bij ons geplaatst kan worden, zal de school samen met de ouders zoeken naar een geschikte school.


Veel kleuters starten met een schoolweek van vier dagen. De rustdag kan in overleg met de juf worden gekozen. Vanaf vijf jaar, als de kinderen leerplichtig zijn, zullen ze vijf dagen in de week naar school gaan.


Aanname zij-instromers


Voor kinderen die al elders op school zitten geldt een andere procedure. Deze start altijd met het vaststellen of er in de klas plaatsingsmogelijkheden zijn. Ouders kunnen hier per mail of telefonisch naar informeren. Vervolgens bezoeken ouders de informatieochtend en volgt er een kennismakingsgesprek met de directeur of intern begeleider over de motivatie rondom de overstap naar Vrijeschool Castricum. Met instemming van de ouders neemt de IBe-r contact op met de huidige basisschool om informatie over de leerling in te winnen. Als er geen belemmeringen vooraf zijn, wordt het kind uitgenodigd een week mee te draaien in de klas. Op basis daarvan wordt duidelijk of het kind geplaatst kan worden en de school voldoet aan de verwachtingen. Het daadwerkelijk instromen in de klas gebeurt altijd na de eerstvolgende vakantie.


Bij het besluit tot plaatsen van zij-instromers kijken we altijd goed alle factoren die nodig zijn om tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van de nieuwe leerling en de kwaliteit van het onderwijs voor de groep waar te kunnen blijven maken.