Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Basisschool Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Vrijspel
voor de
Beleving!

Schooltijden

Korte schooldagen zijn van 8.30 – 13.05 uur
Lange schooldagen zijn van 8.30 – 15.00 uur

We vragen de kinderen om 8.25 uur aanwezig te laten zijn, zodat we de dag op tijd kunnen starten.


Jongste kleuters (groep 1): alle dagen kort

Oudste kleuters (groep 2): ma-woe-do-vrij: kort, di: lang (vanaf de herfstvakantie)

1e klas: ma-wo-do-vrij: kort, di: lang

2e klas: ma-wo-vrij: kort, di-do: lang

3e klas: ma-di-do: lang, wo-vrij: kort

4e klas en hoger: ma-di-do-vrij: lang; wo: kort


De kinderen blijven tijdens de lange dagen tussen de middag op school.


Heeft u kinderen in verschillende klassen met verschillende eindtijden? Als twee keer ophalen teveel is kunt u zich aanmelden voor BSO De Wonderberk. Zij hebben namelijk een tussenopvang van 13.00 – 15.00 uur. De Wonderberk is een opvang op antroposofische grondslag en sluit daarmee goed aan bij de schoolvisie. Natuurlijk kunt u hier ook terecht voor de buitenschoolse opvang van 13.00 – 18.00 en van 15.00 – 18.00 uur.