Klassenouders

Vrijeschool Castricum zal  elk schooljaar veel activiteiten, jaarfeesten en uitstapjes voor de kinderen gaan verzorgen. Ondersteuning en inzet van ouders/verzorgers is onmisbaar om dit alles goed te laten verlopen.

Twee of drie ouders van een klas zijn klassenouders. Samen met de klassenleerkracht bevorderen zij de betrokkenheid van alle ouders bij de klas en de school. Ook coördineren zij de hulp die er nodig is bij o.a. jaarfeesten, schoolreisjes en het buitenonderwijs. De klassenleerkracht benadert hiervoor een aantal ouders met de vraag of zij in principe voor een jaar klassenouder willen zijn en mogelijk de intentie hebben om zich langer te verbinden.