Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Basisschool Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Vrijspel
voor de
Beleving!

Klachtenregeling

Onze school doet haar uiterste best om samen met de leerlingen en ouders een goede leer-en leefomgeving te creëren. Toch kunnen er klachten zijn over de school, de schoolleiding of medewerkers. Bij klachten is de procedure als volgt:

 • Betreft de klacht een leerling of iets wat in de klas gebeurt, dan vragen we ouders via social schools een afspraak met de leerkracht te maken.
 • Er wordt zo snel mogelijk en in elk geval binnen twee dagen contact met de ouders opgenomen.
  In de meeste gevallen kan het probleem d.m.v. goed overleg tussen ouders en leerkracht worden opgelost.
 • Komen de ouders en de leerkracht er niet uit, dan kunnen ouders contact opnemen met de directeur.
 • Mocht ook langs deze weg geen oplossing worden gevonden, dan kan er een beroep gedaan worden op de contactpersoon van de school.Bij ons op school zijn de contactpersonen:
  Anti-Pestcoordinator: Kay Bezmer kbezemer@vrijeschoolcastricum.nl
  Aandachtsfunctionaris: Floortje Bezemer fbezemer@vrijeschoolcastricum.nl De contactpersoon gaat alleen tot actie over met instemming van de indiener van de klacht. Door overleg met contactpersonen van andere scholen en dankzij de begeleiding door de externe vertrouwenspersoon van de stichting, zijn onze contactpersonen goed toegerust voor deze taak.
 • Betreft de klacht een situatie binnen de school (dus klasoverstijgend) dan kunnen ouders direct contact opnemen met de directeur, Marije Ehrlich: mehrlich@vrijeschoolcastricum.nl
 • Indien er binnen de school geen oplossing voor de klacht wordt gevonden, dan verwijzen wij naar de externe contactpersonen, Ellen Labree of Inez Ursem. Ze zijn te bereiken via:
  GGD Hollands Noorden
  t.a.v. externe vertrouwenspersoon Ellen Labree / Inez Ursem Postbus 9276 / 1800 GG Alkmaar
  Tel.nr : 088 0100550 (u wordt binnen 24 uur teruggebeld)
 • De gehele klachtenregeling van Stichting Vrijescholen Ithaka: 181126_Klachtenregeling_Stichting_Vrijescholen_Ithaka
  https://www.vsithaka.nl/ouders/wegwijzer-bij-klachten-of-zorgen/