Agenda

Eens in de maand zijn er informatieochtenden voor mensen die op een laagdrempelige manier met onze school kennis willen maken. De ochtenden beginnen om 9.00 uur  (en zijn geen ‘inloop’ ochtenden).

Tijdens deze ochtenden geeft de directeur informatie over de school, het onderwijs en plaatsingsmogelijkheden. Ook krijgen ouders een rondleiding langs de klassen. Deze bijeenkomst is niet geschikt voor (jonge) kinderen. We vragen ouders daarom zonder kinderen te komen.

Informatieochtenden zijn altijd op dinsdag van 9 – 10.30 uur.
Dit schooljaar (2019-2020):
24 september
29 oktober
19 november
7 januari
11 februari
10 maart
14 april
12 mei

Ook organiseren onze ouders jaarlijks de Lentefair, wat een feestelijke gelegenheid is om onze school te leren kennen. Dit schooljaar is de Lentefair op zondag 17 mei (2020). Wees welkom!

Evenement details:

 • FAQ

  FAQ

  Waarom een vrije school in Castricum?

  Er is nu een geografisch gat in het aanbod van vrijeschoolonderwijs in de regio. Met de komst van een vrije school in Castricum willen we ook de markt hier, en de mensen uit de (omliggende) gemeenten bedienen.

  Wanneer kan de vrije school starten als alles voorspoedig verloopt?

  We verwachten medio Augustus 2017 van start te kunnen gaan als alles voorspoedig verloopt. Deze termijn is onder andere afhankelijk van de bestuurlijke procedure bij het Ministerie van Ondewijs die veel tijd in beslag neemt.

  Mijn kind is pas net geboren. Moet ik dan al inschrijven?

  Ja! Daarmee kunnen wij namelijk aan de betrokken gemeenten laten zien dat we als initiatief vrije school bestaansrecht hebben, omdat mensen in de toekomst ook voornemens zijn hun kinderen deel te laten nemen aan het vrijeschoolonderwijs.

  Hoe gaat de vrijeschool er uitzien?

  Het doel is om een eigentijdse vrijeschool te starten die zich baseert op de uitgangspunten van het antroposofische onderwijs.
  Met het ouderinitiatief willen we speerpunten ontwikkelen die voorop staan binnen het aangeboden onderwijs. Hierover later meer.

  Wat wordt de locatie?

  Dat weten we nog niet precies. Het is afhankelijk van de betrokken gemeenten waar we ons uiteindelijk kunnen vestigen. Hierover houden we u uiteraard op de hoogte.

  Hoe zeker is het dat de school er komt?

  We kunnen geen 100% garantie geven, maar het ziet er voor nu positief uit. Als we op korte termijn voldoende aanmeldingen hebben kunnen we medio Augustus 2017 van start.

  Met welke klassen gaan jullie starten?

  Het doel is om in ieder geval te starten met één of meerdere kleuterklassen en een eerste klas, afhankelijk van de aanmeldingen. Maar ook hogere klassen liggen zeker binnen de mogelijkheden.

  Gaan de leden van het ouderinitiatief het dagelijks bestuur van de school voor hun rekening nemen?

  Nee. Het doel van het ouderinitiatief is het realiseren van een vrije school. Als dat doel is bereikt is het in principe gedaan met het ouderinitiatief.
  De leden van het ouderinitiatief hebben niet de ambitie om een bestuursfunctie of andere vacature te vervullen binnen de school.

  Wat is de meerwaarde van vrijeschoolonderwijs?

  vrijeschoolonderwijs biedt veel meer dan het reguliere onderwijs. Doordat er ruimte is voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind, en veel aandacht is voor cognitieve en intellectuele vermogens is vrijeschoolonderwijs rijk van aard.
  Leerlingen zijn vaak enthousiast en gemotiveerd om te leren. Het uitstroomniveau ligt boven het landelijk gemiddelde. Ongeveer 60% van de leerlingen stroomt uit naar HAVO/VWO.

  Wat is er ‘vrij’ aan vrijeschoolonderwijs?

  Het ‘vrije’ in vrijeschoolonderwijs zit hem in het onderwijs dat vroeger in principe vrij van overheidsinmenging werd aangeboden. (zonder subsidies etc.)
  De vrijeschool heeft zich tegenwoordig trouwens gewoon te houden aan de vereisten van het Ministerie van Onderwijs en de inspectie, en moet voldoen aan de Cito normen.
  Daarnaast zijn docenten, binnen bepaalde kaders, vrij om te bepalen op welke manier zij het lesprogramma invulling geven. Dat zorgt voor enthousiaste, leergierige docenten die zich steeds blijven ontwikkelen.

  Wordt mijn kind niet teveel een ‘softie’ door vrijeschoolonderwijs?

  De praktijk leert dat kinderen die zaken op een gevoelsmatige wijze weten te benaderen zelfstandiger zijn. Kinderen passen zich hierdoor makkelijker aan zonder zich te verliezen.