Agenda

Eens in de maand zijn er informatieochtenden voor mensen die op een laagdrempelige manier met onze school kennis willen maken. De ochtenden beginnen om 9.00 uur  (en zijn geen ‘inloop’ ochtenden).

Tijdens deze ochtenden geeft de directeur informatie over de school, het onderwijs en plaatsingsmogelijkheden. Ook krijgen ouders een rondleiding langs de klassen. Deze bijeenkomst is niet geschikt voor (jonge) kinderen. We vragen ouders daarom zonder kinderen te komen.

Informatieochtenden zijn altijd op dinsdag van 9 – 10.30 uur.
Dit schooljaar (2019-2020):
24 september
29 oktober
19 november
7 januari
11 februari
10 maart
14 april
12 mei

Ook organiseren onze ouders jaarlijks de Lentefair, wat een feestelijke gelegenheid is om onze school te leren kennen. Dit schooljaar is de Lentefair op zondag 17 mei (2020). Wees welkom!

Evenement details:

 • FAQ

  Werken bij Vrijeschool Castricum?

  Heb je interesse om te komen werken bij Vrijeschool Castricum? Op de site van Stichting vrijescholen Ithaka zullen vanaf half februari 2017 alle relevante vacatures komen te staan. Vrijblijvend een open sollicitatie sturen kan ook; kijk voor meer informatie op de website van Ithaka: www.vsithaka.nl

  Wanneer zal de school starten?

  We zullen 4 september 2017 definitief de deuren van de school openen.

  Met welke klassen starten jullie?

  We zullen in september in ieder geval starten met een kleuterklas en een combinatieklas 1/2 (groep 3/4). In de loop van het jaar zal daar al een tweede klas bijkomen omdat er veel nieuwe kinderen instromen. Helaas waren er niet genoeg bevestigingen van intentieverklaringen om ook daadwerkelijk hogere klassen te kunnen starten.

  Zal er ook een BSO komen?

  Ja, er zal direct vanaf de start Buitenschoolse Opvang (BSO) komen. Dit zal verzorgd worden door 'De Wonderberk' een partner organisatie die in Haarlem al opvang vanuit antroposofische grondslag verzorgd voor de vrijescholen Kennemerland, Kleverpark en Korte Verspronckweg. Wij zijn heel blij dat ze uit willen breiden naar Castricum. Voor meer informatie kun je kijken op www.wonderberk.nl

  Wat wordt de locatie?

  De school zal gevestigd worden in het pand waar eerder de Augustinusschool zat aan de Dr. van Nieveltweg 20 (nabij de Dorpsstraat). Deze locatie ligt in de dorpskern en is ook vanuit omringende gemeenten - en met de trein - goed te bereiken.

   

  Gaan de leden van het ouderinitiatief het dagelijks bestuur van de school voor hun rekening nemen?

  Nee. Het bestuur van de school zal in handen komen van Stichting vrijescholen Ithaka, de overkoepelende organisatie van reeds elf bestaande vrijescholen in de regio. Hiermee is een solide bestuursbasis voor Vrijeschool Castricum gelegd. Stichting Ithaka bezit enorm veel kennis en kunde met betrekking tot het succesvol besturen van vrijescholen en zal onder andere een directeur en ervaren leerkrachten voor de school gaan aantrekken.

  Wat is de meerwaarde van vrijeschoolonderwijs?

  Vrijeschoolonderwijs biedt veel meer dan het reguliere onderwijs. Doordat er ruimte is voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind, en veel aandacht is voor cognitieve en intellectuele vermogens is vrijeschoolonderwijs rijk van aard.
  Leerlingen zijn vaak enthousiast en gemotiveerd om te leren. Het uitstroomniveau ligt boven het landelijk gemiddelde. Ongeveer 60% van de leerlingen stroomt uit naar HAVO/VWO.

  Wat is er ‘vrij’ aan vrijeschoolonderwijs?

  Het ‘vrije’ in vrijeschoolonderwijs zit hem in het onderwijs dat vroeger in principe vrij van overheidsinmenging werd aangeboden (zonder subsidies etc.).
  De vrijeschool heeft zich tegenwoordig trouwens gewoon te houden aan de vereisten van het Ministerie van Onderwijs en de inspectie, en moet voldoen aan de Cito normen.
  Daarnaast zijn docenten, binnen bepaalde kaders, vrij om te bepalen op welke manier zij het lesprogramma invulling geven. Dat zorgt voor enthousiaste, leergierige docenten die zich steeds blijven ontwikkelen.

  Wordt mijn kind niet teveel een ‘softie’ door vrijeschoolonderwijs?

  De praktijk leert dat kinderen die zaken op een gevoelsmatige wijze weten te benaderen zelfstandiger zijn. Kinderen passen zich hierdoor makkelijker aan zonder zich te verliezen.