Schooltijden

Korte schooldagen zijn van 8.30 – 13.05 uur
Lange schooldagen zijn van 8.30 – 15.00 uur
We vragen de kinderen om 8.25 uur aanwezig te laten zijn, zodat we de dag op tijd kunnen starten.

Jongste kleuters (groep 1): alle dagen kort

Oudste kleuters (groep 2): ma-woe-do-vrij: kort, di: lang (vanaf de kerstvakantie)

1e klas: ma-wo-do-vrij: kort, di: lang

2e klas: ma-wo-vrij: kort, di-do: lang

3e klas: ma-di-do: lang, wo-vrij: kort

4e klas en hoger: ma-di-do-vrij: lang; wo: kort

De kinderen blijven tijdens de lange dagen tussen de middag op school.

Heeft u kinderen in verschillende klassen met verschillende eindtijden? Als twee keer ophalen teveel is kunt u zich aanmelden voor BSO De Wonderberk. Zij hebben namelijk een tussenopvang van 13.00 – 15.00 uur. De Wonderberk is een opvang op antroposofische grondslag en sluit daarmee goed aan bij de schoolvisie. Natuurlijk kunt u hier ook terecht voor de buitenschoolse opvang van 13.00 – 18.00 en van 15.00 – 18.00 uur.