Ouderbijdrage

Vrijeschool Castricum ontvangt reguliere bijdragen van de overheid. Daarnaast is een vrijwillige ouderbijdrage een belangrijk middel om de vrijheid en pedagogische kwaliteit van Vrijeschool Castricum te garanderen, borgen en vergroten.

De ouderbijdrage voor de Vrijeschool Castricum wordt beschouwd als een schenking van de ouders aan de hele schoolgemeenschap. Met deze schenkingen van ouders wordt een belangrijk aantal zaken gerealiseerd. Dit zijn:

  • ongesubsidieerde personeelskosten, voor vaklessen zoals vreemde talen, euritmie, muziek, handenarbeid en toneel
  • ongesubsidieerde exploitatiekosten, bijvoorbeeld hogere materiaalkosten voor handenarbeid, handwerken (de natuurlijke materialen), houtbewerking, muziek, toneel en school- en jaarfeesten
  • landelijke bijdrage voor de ontwikkeling van de vrijeschoolpedagogie (Vereniging van Vrijescholen) en abonnementen op antroposofische vakbladen

Vrijeschool Castricum is in hoge mate afhankelijk van deze ouderbijdrage. Om de schoolbegroting (met behoud van de inhoud van het onderwijs die de school biedt) sluitend te krijgen, zijn schenkingen in de vorm van ouderbijdragen van essentieel belang. Wij hebben de hoogte van de (vrijwillige) ouderbijdrage vastgesteld op 350,- per kind per jaar. Daarnaast vragen we ook nog een bijdrage voor de aanschaf van muziekinstrumenten. Dit bedrag 120,- euro – of wat je kunt missen – per jaar per kind.

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt elk gezin de ouderbijdragebrief met actuele (besteding-) informatie.