Onze school

Vrijeschool Castricum is een jonge school in het centrum van Castricum; voortgekomen uit de wens van een aantal ouders om hun kinderen te laten profiteren van het rijke onderwijsaanbod dat de vrijeschool te bieden heeft.

In het nu 3e schooljaar van ons bestaan telt de school 7 leerjaren, gecombineerd in 6 klassen. Een deel van onze klassen zijn dus voorlopig combinatieklassen met in totaal 130 leerlingen. Onze leerlingen komen zowel uit Castricum zelf als uit de omliggende plaatsen.
Eind schooljaar 20-21 zal de eerste groep uitstromen naar het voortgezet onderwijs.

Op deze pagina kunt u alles lezen over de speerpunten van de school, de ontstaansgeschiedenis en de missie en de visie.

Speerpunten Vrijeschool Castricum

Missie/Visie

Ontstaansgeschiedenis

Vrijeschool

Peutergroep

Buitenschoolse opvang