Aanmelden

We geven voorafgaand aan het plaatsen van nieuwe leerlingen ouders graag een goed beeld van onze school en het onderwijs dat wij bieden.  Iedereen die interesse heeft nodigen we daarom uit een van de open informatieochtenden te bezoeken. Je kunt dan tijdens een schooldag de klassen bezoeken, waarbij de directeur informatie geeft over de visie en de achtergronden van ons onderwijs. In dit eerste contact wordt aangegeven wat de plaatsingsmogelijkheden zijn. De aannameprocedure is verschillend voor kinderen die nog 4 jaar moeten worden en kinderen die al elders naar school gaan.

Aanname kleuters

Je kunt je kind aanmelden door het sturen van een mail met de gegevens van je kind(eren) naar administratie@vrijeschoolcastricum.nl en contactgegevens van de ouder(s). Je kind komt dan op  de plaatsingslijst voor een van de kleuterklassen. Je ontvangt hiervan een bevestiging per mail. Deze lijst kan groter worden dan het aantal plaatsingsmogelijkheden omdat broertjes en zusjes van onze leerlingen voorgaan. In dat geval is er sprake van een wachtlijst. Een aanmelding is dus nog geen plaatsing. Bij de plaatsingslijst wordt gekeken naar het moment van aanmelden.

Zodra je kind geplaatst kan worden, ontvang je van de administratie het inschrijfformulier dat volledig ingevuld aan onze administratie per post of mail gestuurd kan worden. Dit gebeurt ongeveer een jaar van tevoren.

Als een kind vanwege ontwikkelingsproblematiek of handicap niet bij ons geplaatst kan worden, zal de school samen met de ouders zoeken naar een geschikte school.

3 tot 6 maanden voordat het kind vier jaar wordt, worden jullie uitgenodigd door de kleuterleerkracht voor een kennismakingsgesprek. Het doel van het gesprek is de specifieke kenmerken van het kind door te spreken, het kind te leren kennen en de regels, gewoontes en gebruiken van de klas door te spreken. De kleuterleerkracht observeert tijdens het gesprek het kind. Heeft zij nadere vragen over de ontwikkeling van het kind, dan wordt dit met de intern begeleider of directeur besproken. Zo nodig wordt  met toestemming van de ouders contact opgenomen met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.

Veel kleuters starten met een schoolweek van vier dagen. De rustdag kan in overleg met de juf worden gekozen. Vanaf vijf jaar, als de kinderen leerplichtig zijn, zullen ze vijf dagen in de week naar school gaan.

Aanname procedure van schoolgaande leerlingen (zij-instromers)

Ouders van zij- instromende leerlingen worden met hun kind uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek na het bezoeken van een informatieochtend. De directeur heeft bij voldoende plaatsingsmogelijkheden een gesprek met de ouders over de motivatie rondom de overstap naar Vrijeschool Castricum. Daarna wordt met instemming van de ouders  contact opgenomen met de huidige basisschool om informatie over de leerling in te winnen. Hierna overlegt de directeur met de leerkracht en als er geen belemmeringen vooraf zijn, wordt het kind uitgenodigd een week mee te draaien in de klas. Jullie  als ouders worden binnen vier weken na het gesprek op de hoogte gesteld of je kind al dan niet geplaatst kan worden. Het daadwerkelijk instromen in de klas gebeurt altijd na de eerstvolgende vakantie.

Het aantal door ons op te nemen leerlingen met een zorgvraag is beperkt. Dit is ook sterk afhankelijk van de grootte en de samenstelling van betreffende klas en de mogelijkheden van de klassenleerkracht. In enkele gevallen verzoeken wij de ouders (soms tijdelijk) zelf te zorgen voor extra ondersteuning buiten school. Voor leerlingen met een extra zorgvraag geldt een apart traject.